Frågor & svar

Här finner du svar på de vanligaste frågorna.
För ytterliggare information kontakta din tjänsteleverantör eller besök ditt stadsnäts portal. 

Till stadsnät
Bredband

Vad kostar bredbandet och vad är det för villkor och ha er som kommunikationsoperatör?
Kostnad och villkor tillhandahåller du från den tjänsteleverantör du valt att beställa din/dina tjänster ifrån. I tjänsteväljaren på ditt stadsnätssida finner du priser och villkor. Klickar du på knappen ”Till Butik” kommer ytterligare information om ditt val att visas. Kontakta den tjänsteleverantör du är intresserad av vid fler frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du HÄR 

Mitt bredband fungerar inte? Hur installerar jag bredbandet? 
Vid felanmälan, support och övriga frågor kontaktar du din tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter hittar du HÄR 

Vilken router ska jag använda?
Du använder en router från den öppna marknaden eller den du fått/köpt via din tjänsteleverantör

Allmänna frågor

Vilka tjänster finns i det öppna bredbandsnätet? 
Bredband med olika hastigheter, IP-telefoni och TV-tjänster/On-demand-tjänster. Kolla på ditt stadsnäts sida för mer specifik information vad som gäller för just din bostad. Sök på din adress HÄR för att komma till rätt Stadsnät. 

Vadå oberoende kommunikationsoperatör?
På en marknad där några få aktörer och stora block med starka egna tjänsteleverantörer verkar månar vi om konkurrens. Vi tror det finns plats för en neutral och oberoende kommunikationsoperatör som delar kompetens och synergier nationellt men agerar lokalt på din ort. Därför kan vi erbjuda service och installation på otillgängliga platser genom 200 egna, utbildade servicetekniker.

Är jag kund hos Teracom eller hos tjänsteleverantören?
Du är kund hos den tjänsteleverantör du beställt din/dina tjänster av. All kontakt och support sker via dem. Du hittar de olika tjänsteleverantörernas kontaktuppgifter HÄR

Hur hittar jag mitt stadsnäts sida? 
Klicka på HÄR och skriv sedan in din adress där det står ”skriv in din adress”. Klicka på din adress och vips så har du kommit till ditt stadsnäts egen sida. 

Vad händer om jag flyttar?
Sök på din nya adress HÄR för att se om din nya bostad är med i det öppna nätet. Om din nya adress inte finns med måste tjänsten sägas upp. Detta gör du genom att kontakta din tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter hittar du HÄR

Hur beställer jag en bredband- TV eller IP-telefonitjänst?
Det gör du via denna portal, som sedan kommer att skicka vidare dig till din valda tjänsteleverantör.

Telefoni

Vad kostar det att ringa med IP-telefoni?
I tjänsteväljaren på ditt stadsnäts sida hittar du information om abonnemangspriser samt samtalspriser. För ytterligare information besöker du tjänsteleverantörens hemsida. 

Min telefon fungerar inte? Hur installerar jag IP-telefon?
Vid felanmälan, support och övriga frågor kontaktar du din tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter hittar du HÄR

Får jag behålla mitt telefonnummer om jag byter till IP-telefoni?
I de flesta fall ja. Kontakta din tjänsteleverantör för att få vet mer. Kontaktuppgifter hittar du HÄR

 

 

TV

Vad kostar TV via det öppna bredbandsnätet? 
Kostnad och villkor tillhandahåller du från den tjänsteleverantör du valt att beställa din TV tjänst ifrån. I tjänsteväljaren på ditt stadsnätssida finner du priser och villkor. Klickar du på knappen ”Till Butik” kommer ytterligare information om ditt val att visas. Kontakta den tjänsteleverantör du är intresserad av vid fler frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du HÄR

Min TV-tjänst har slutat fungera? 
Vid felanmälan, support och övriga frågor kontaktar du din tjänsteleverantör. Kontaktuppgifter hittar du HÄR