Välkommen till Överkalix Stadsnät

Sedan en lång tid tillbaka har vi i Överkalix arbetat med att bygga ut fibernät till hushåll och företag för att möjliggöra digitala tjänster för nytta och nöje. IT-enheten på kommunen utvecklar och förvaltar ett öppet nät med kommunen som ägare i samarbete med samverkansbolaget IT Norrbotten och med Teracom som kommunikationsoperatör. 

TV, Bredband & Telefoni

För dig som hushåll, företagare eller inom offentlig verksamhet erbjuder vi ett öppet stadsnät med full konkurrens på lika villkor. Du har fördelen av att kunna välja de leverantörer och tjänster – bredband, TV och telefoni, som du vill ha och byta när du vill. Vi strävar efter att tillföra nya tjänsteleverantörer, både lokala och större aktörer, över tid. Håll utkik på denna portal efter erbjudanden från våra tjänsteleverantörer.

Support & kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till de tjänsteleverantörer som finns i vårat öppna nät.

Du hittar även en beställningsguide samt Tips och Råd som kan vara till god hjälp när du ska välja tjänst.

Läs mer

Driftinformation

Som en förberedelse till Zitius övertagande av Teracoms KO-nät, kommer ett så kallat ”nätfrys” träda i kraft den 23 Oktober.

Detta innebär att från och med den 23 Oktober är det inte längre möjligt att teckna nytt abonnemang, eller förändra sitt befintliga 

Tjänste Leverantörs abonnemang förrän Zitius övertagit driften av samtliga nät.

Överföringen av samtliga kunder är planerat att vara slutfört till mitten av november.

Läs mer på https://zmarket.se/

Tjänsteleverantörer i Överkalix Stadsnät