Nykvarnsbostäders öppna nät

Nykvarnsbostäder utvecklar och förvaltar det öppna nätet med Teracom som kommunikationsoperatör.

Vi erbjuder alla boende i Nykvarnsbostäder ett öppet fibernät med full konkurrens på lika villkor. Du som boende har fördelen av att kunna välja de leverantörer och tjänster – bredband, TV och telefoni, som du vill ha och byta när du vill. Vi tillsammans med Teracom strävar efter att tillföra nya tjänsteleverantörer över tid. Håll utkik på denna portal efter erbjudanden från våra tjänsteleverantörer.

Bredband, TV & Telefoni

I det öppna nätet finns följande tjänster:

- Bredband med olika hastigheter

- TV- och on-demand-tjänster

- IP-telefoni

Läs mer

Support & kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till de tjänste-
leverantörer som finns i vårat öppna nät.

Du hittar även en beställningsguide samt Tips och Råd som kan vara till god hjälp när du ska välja tjänst. 

Läs mer

Driftinformation

Som en förberedelse till Zitius övertagande av Teracoms KO-nät, kommer ett så kallat ”nätfrys” träda i kraft den 23 Oktober.

Detta innebär att från och med den 23 Oktober är det inte längre möjligt att teckna nytt abonnemang, eller förändra sitt befintliga abonnemang förrän Zitius övertagit driften av samtliga nät.

Överföringen av samtliga kunder är planerat att vara slutfört till mitten av november.

Läs mer på https://zmarket.se/

Tjänsteleverantörer i Nybos öppna nät