Ett öppet nät hos Kaffebryggaren 1 i Nykvarn!

På denna portal hittar du infromation om det öppna bredbandsnätet och Teracom som kommunikationsoperatör. 

Bredband2 leverar kollektivt bredband enligt avtal. 

Bredband, TV & Telefoni

I det öppna nätet kommer följande tjänster att finnas:

o   Bredband

o   TV- och on-demand-tjänster

o   IP-telefoni

Läs mer

Support & kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till de tjänsteleverantörer som finns i vårat öppna nät.

Du hittar även en beställningsguide som kan vara till god hjälp när du ska välja tjänst.

Läs mer

Driftinformation

Som en förberedelse till Zitius övertagande av Teracoms KO-nät, kommer ett så kallat ”nätfrys” träda i kraft den 23 Oktober.

Detta innebär att från och med den 23 Oktober är det inte längre möjligt att teckna nytt abonnemang, eller förändra sitt befintliga abonnemang förrän Zitius övertagit driften av samtliga nät.

Överföringen av samtliga kunder är planerat att vara slutfört till mitten av november.

Läs mer på https://zmarket.se/

Tjänsteleverantörer hos Kaffebryggaren 1