Välkommen till ett öppet nät hos Einar Mattsson!

Vår kommunikationsoperatör Teracom kommer via denna kundportal erbjuda dig ett antal olika tjänsteleverantörer tillsammans med deras TV- och bredbandsutbud. Teracom ansvarar för driften av det öppna nätet och för att utveckla innehållet och tjänsterna i nätet.

Tjänster Teracom erbjuder i det öppna nätet: Bredband, TV & IP-telefoni

Här hittar du viktig information om det öppna nätet som har skickats ut till Einar Mattssons hyresgäster

Inkopplingsdatum

Vi började installera fiber i vissa fastigheter i maj månad 2017. Vi meddelar dig sedan i god tid när det är aktuellt att ansluta fastigheten du bor i. På Einar Mattssons, Mina Sidor, finns information om Einar Mattssons öppna nät samlad.

Har du frågor i dagsläget, skicka e-post till: fiber@einarmattsson.se

Mina Sidor - Einar Mattsson

Support

Här finner du svar på de vanligaste frågorna och kontaktuppgifter till de tjänsteleverantörer som finns i vårat öppna nät.

Här kan du även ringa in och beställa din tjänst genom att kontakta den tjänsteleverantör du valt för din tjänst. 

Läs mer

Driftinformation

Som en förberedelse till Zitius övertagande av Teracoms KO-nät, kommer ett så kallat ”nätfrys” träda i kraft den 23 Oktober.

Detta innebär att från och med den 23 Oktober är det inte längre möjligt att teckna nytt abonnemang, eller förändra sitt befintliga abonnemang förrän Zitius övertagit driften av samtliga nät.

Överföringen av samtliga kunder är planerat att vara slutfört till mitten av november.

Läs mer på https://zmarket.se/

Tjänsteleverantörer i Einar Mattssons nät