Om Jokknet

Om Jokkmokks Stadsnät Jokknet

Sedan 1998 har vi i Jokkmokk arbetat med att bygga ut fibernät till hushåll och företag för att möjliggöra digitala tjänster för nytta och nöje. Under namnet Jokknet utvecklar och förvaltar vi ett öppet nät med kommunen som ägare i samarbete med samverkansbolaget IT Norrbotten och med Teracom som kommunikationsoperatör.

För dig som hushåll, företagare eller inom offentlig verksamhet erbjuder vi ett öppet stadsnät med full konkurrens på lika villkor. Du har fördelen av att kunna välja de leverantörer och tjänster – bredband, TV och telefoni, som du vill ha och byta när du vill. Vi strävar efter att tillföra nya tjänsteleverantörer, både lokala och större aktörer, över tid. Håll utkik på denna portal efter erbjudanden från våra tjänsteleverantörer.

Om du behöver support kring dina tjänster, abonnemang eller inkoppling av tjänster och liknade frågor, kontakta våra tjänsteleverantörer, nummer till dem hittar du nedan. Stadsnätet når du via kundtjänst 0971-68 50 00 på kontorstid.

Kontakt

Telefonnummer till respektive tjänsteleverantör hittar du här:

Alltele    0910 -79 80 00
Bahnhof    010-510 00 00
Boxer    0771 – 21 10 00
Bredband2    0770 – 81 10 00
Imega System    0970 -  800 575
IT mästaren    077 – 444  74 75
T3    090 – 12 93 00
Tyfon    08 – 546 000 00
Universal Telecom    0771 – 85 00 00