Förändringar under v13

Under perioden 15/3 - 7/4 kommer vi inte kunna ansluta nya kunder eller genomföra förändringar i nätet. All kundinformation m.m. måste flyttas till helt nya system och får inte förändras under tiden flytten pågår. Vi ber om överseende med det omak som detta kan förorsaka.

 

Till företagskunder med fasta IP-adresser kommer särskild information att skickas ut. Ytterligare information samt kontaktuppgifter, se nedan.

 

Idag har Teracom rollen som kommunikationsoperatör, d.v.s. den organisation som ansvarar för att alla kunder får den tjänst man beställt och att Tjänsteleverantören får betalt av rätt kund för den tjänst man levererar.

 

Under vecka 13 (27-31 mars) kommer Teracom att lämna över uppdraget att förvalta Arvidsjaurstadsnät till en ny Kommunikationsoperatör/Stadsnätsoperatör, IT Norrbotten.

IT Norrbotten har tillsammans med några av stadsnäten i Norrbotten startat ett samverkansprojekt för att själva förvalta både regionnät och stadsnät. IT Norrbotten kommer att fungera som Stadsnätsoperatör från och med 2017-04-01 för bland annat Arvidsjaurs kommun.

Webbsida/portal för Arvidsjaur är arvidsjaurstadsnat.se där hittar du mer information.

För privatkunder och de flesta företagskunder medför bytet av stadsnätsoperatör ingen skillnad, samma tjänsteleverantörer som finns idag kommer att finnas kvar. Om det skulle uppstå ett avbrott räcker det med att starta om sin dator eller router.

 

De företagskunder som har fasta IP-adresser kommer att få separat information om omläggningen.

All felanmälan, ska precis som förut, ALLTID ske till respektive tjänsteleverantör, d.v.s. den man har avtal med. Om inte tjänsteleverantören kan lösa problemet själv kommer de i sin tur att fortsätta felsökning.

 

Övriga frågor kan skickas till e-post: bredband@arvidsjaur.se

Kontakt

Frågor kan skickas till e-post: bredband@arvidsjaur.se. Webbsida/portal för Arvidsjaur är arvidsjaurstadsnat.se där hittar du mer information.

Telefonnummer till respektive tjänsteleverantör hittar du här:

Alltele    0910 -79 80 00
Bahnhof    010-510 00 00
Boxer    0771 – 21 10 00
Bredband2    0770 – 81 10 00
Imega System    0970 -  800 575
T3    090 – 12 93 00
Tyfon    08 – 546 000 00
Universal Telecom    0771 – 85 00 00