Från och med den 23 Oktober är det inte längre möjligt att teckna nytt abonnemang, eller förändra sitt befintliga abonnemang då Zitius har övertagit driften av samtliga nät.

Läs mer på https://zmarket.se/